Disclaimer

-disclaimer-


braved
utchies.nl

is een online platform voor jonge mensen met een chronische aandoening. Stichting Brave Dutchies heeft ten doel:

het creëren en vergroten van bewustzijn in de maatschappij voor jonge mensen met een chronische aandoening;

jonge mensen met een chronische aandoening uit hun isolement halen en het voorkomen dat deze mensen in een isolement geraken;

het stimuleren van jonge mensen met een chronische aandoening om te blijven kijken naar hun mogelijkheden en hen te stimuleren hun creatieve talenten volop te benutten.

bravedutchies.nl is geen medische website of vervanging voor medische zorg

De teksten en adviezen op bravedutchies.nl zijn niet bedoeld om adviezen van medische zorgverleners te vervangen. Het materiaal op deze website kan absoluut niet gebruikt worden als basis voor het stellen van een diagnose of behandeling.

De informatie op bravedutchies.nl is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, aangevuld met informatie die vrij beschikbaar is op het internet. Informatie op deze website moet dan ook als zodanig gelezen worden en niet in de plaats worden gesteld van de kennis van een medisch professional.

Brave Dutchies adviseert iedereen met gezondheidsproblemen een medisch professional te consulteren.

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om professionele medische hulp te zoeken. Brave Dutchies is op geen enkele manier aansprakelijk voor uw acties op dit gebied.

content

Beweringen en meningen geuit in artikelen, reacties en advertenties van derden op bravedutchies.nl, gelieerde pagina’s en blog
s zijn die van de auteurs van de betreffende tekst en niet (noodzakelijkerwijs) die van de eigenaar van Brave Dutchies / Lisanne.

Op bravedutchies.nl zal ter aanvulling af en toe verwezen worden naar derden door middel van links naar andere websites of bronnen. Omdat Brave Dutchies geen invloed heeft op deze bronnen aanvaardt u hierbij dat bravedutchies.nl geen verantwoordelijkheid kan worden gevraagd omtrent elke soort van publiciteit die een dergelijke derde partij verstrekt.

copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bravedutchies.nl.

Voor interviews en uitingen in iedere vorm van media over en door bravedutchies.nl en Lisanne geldt tevens al het voorgaande.

Afbeeldingen op deze website die niet gemaakt zijn door leden van Brave Dutchies zijn afkomstig uit de database van stocksnap.io. bravedutchies.nl heeft op geen enkele manier de bedoeling om auteursrecht of intellectueel / creatief eigendomsrecht (copyright) te schenden. Mocht er een afbeelding op deze website staan die naar uw mening onrechtmatig verkregen is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via info@bravedutchies.nl. Hierna zullen wij direct de afbeelding van de website verwijderen of een bronsvermelding toevoegen.

Alle gastbloggers van bravedutchies.nl worden vermeld met naam en indien mogelijk bronsvermelding.

privacy

Daar waar bezoekers van bravedutchies.nl persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven.

vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van het lezen van deze disclaimer? Mail dan gerust naar info@bravedutchies.nl